در حدود کمتر از یک هفته پیش، اتفاق بسیار جذابی برای "گوگل وویس" افتاذ! که برای ایرانیان و فارسی زبانان و ایرانیان بسیار جالب خواهد بود... 

در ادامه مطلب با ما همراه باشید...