آیا تا به حال عکستان را روی سنگ حک کرده‌اید؟ آیا دوست دارید با بازیگران محبوب عکس داشته باشید؟ از آنهم بهتر: دوست دارید نامتان را روی درخت حک کنید بدون آن‌که آسیبی به محیط زیست برسد؟!

اگر پاسخ این سوال (و البته سوالات دیگر عکسی!) مثبت است، آنچه نیاز دارید، فوتوفانیا است.

  • فوتوفانیا - تجربه عکس‌های آتلیه‌ای از پشت رایانه

  • منبع IRHowTo